KDV De B'Engeltjes
Welkom Visie Praktijk Foto's Wie Inschrijven Contact

Inschrijven

OPNAMEBELEID EN DEFINITIEVE INSCHRIJVING

Aanvraag opvang - wachtlijst

U kan telefonisch (016/48.17.33) of via . een aanvraag indienen. Wij noteren uw gegevens en dan komt u op onze wachtlijst terecht. Welke gegevens worden door ons genoteerd: naam en voornaam van de ouders, adres, telefoon / GSM, werksituatie (beide werkend, volgen van opleiding, werkzoekend,...), gezinssituatie (alleenstaand, samenwonend, gehuwd), voorziene geboortedatum / geboortedatum, datum van komst naar het kinderdagverblijf, opvangdagen, reguliere opvang (0 tot schoolrijpheid). Deze wachtlijst biedt geen garantie voor opname. Vanaf het moment dat wij uw aanvraag kunnen bevestigen, nemen wij telefonisch contact met u op voor een definitieve inschrijving.

Inschrijvingsbezoek

Zodra er een plaats vrij is in het kinderdagverblijf neemt de verantwoordelijke contact op met de ouders voor een inschrijvingsbezoek. Tijdens dit bezoek krijgen jullie verder informatie rond de inschrijving / reservatie, het inschrijvingsformulier en het huishoudelijk reglement.

Voor de reguliere opvang vragen wij een reserveringsvergoeding van €50 omwille van de lange reservatieperiode. Indien de reserveringsvergoeding binnen één maand na het inschrijvingsbezoek betaald wordt en u ons ook binnen één week na het inschrijvingsbezoek het inschrijvingsformulier binnen brengt of opstuurt wordt de inschrijving van jullie kindje als definitief beschouwd. U ontvangt van ons een ondertekende overeenkomst kinderopvang.

Indien u naderhand beslist om uw kindje toch niet bij ons te brengen, wordt de reserveringsvergoeding door ons behouden.

De reserveringsvergoeding wordt uiteraard steeds teruggestort in geval van een miskraam of overlijden van het kindje voor, tijdens of na de bevalling. De reserveringsvergoeding wordt tevens teruggestort indien wij, als kinderdagverblijf, ons engagement niet kunnen nakomen. De reserveringsvergoeding wordt teruggestort bij uitschrijving van je kind na het betalen van de laatste factuur (nieuwe regeling inschrijvingen vanaf januari 2012).

Elke wijziging in de dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd. Dit reserveringsschema garandeert u dat uw kindje op deze dagen naar ons kinderdagverblijf kan komen. Wij vragen u dan ook dat u ons garandeert dat uw kindje op deze dagen effectief komt, tenzij u gebruikt wilt maken van de gerechtigde afwezigheidsdagen. Deze dagen worden berekend volgens het aantal opvangdagen per week en op de begin- en einddatum binnen het kalenderjaar. Indien deze gerechtige afwezigheidsdagen opgebruikt zijn en uw kind afwezig is op een gereserveerde dag, zal de groepsopvang de dagprijs aanrekenen. Gelieve steeds op voorhand te verwittigen als uw kindje niet komt (dit kan de dag zelf voor 8u30).

 

Door: KDVteam op 14/05 om 03:59 PM

Linken

Agenda


Meest recent

Menu

Volg ons


Site Statistieken

.